Workshop Koen Heskens

Bekijk de powerpoint >>

Spelenderwijs de geschiedenis doorlopen.
De meerwaarde van simulaties in het leergebied mens- en maatschappij.

Koen Henskens

Vakdidacticus Geschiedenis op het Instituut voor Leraar en School aan de Hogeschool Arnhem en Nijmegen

Onderwerp van de workshop

Centraal in deze workshop staan diverse spelwerkvormen waarin leerlingen de geschiedenis 'ervaren' door het zelf te doorlopen en het zo beter begrijpen. Ook wordt een stappenplan besproken hoe je zelf deze spelwerkvormen kan maken.

Workshop richt zich op:

vmbo, havo, vwo (maar ook toepasbaar voor po en mbo)

Wil games in het onderwijs gebruiken want:

Als het goed is ingezet motiveert het de leerlingen voor de stof en maakt het de te leren inhoud concreter, begrijpelijker en toegankelijker.

Twee redenen om de workshop te bezoeken zijn:

  1. Om concrete voorbeelden te zien hoe begripsspellen met een leerdoel eruit kunnen zien voor het leergebied Mens en Maatschappij
  2. Om via een stappenplan te leren hoe deze werkvormen stap voor stap te bedenken/ontwerpen en uit te voeren zijn.

In de workshop leer je:

1) wat de didactische meerwaarde kan zijn van spelwerkvormen in de les;
2) dat spellen niet alleen tot meer motivatie, maar door concretisering, inleving en ontdekkend leren ook tot meer begrip van de leerstof kan leiden;
3) via een stappenplan hoe begripsspellen met een leerdoel stap voor stap te bedenken/ontwerpen en uit te voeren;