Workshop Hannah Wielenga

Wees niet bang om af te gaan!

Bekijk hier het workshop materiaal >>

Naam

Hannah Wielenga

Onderwerp

Spel als pedagogisch instrument

Workshop richt zich op:

PO, VMBO, HAVO, VWO, MBO

Wil games in het onderwijs gebruiken want:

door spel kun je dingen laten ervaren en/of gecontroleerd oefenen

Twee redenen om de workshop te bezoeken zijn:

  1. Om voorbeelden te zien
  2. en vooral om zelf te spelen

In de workshop leer je:

Spel is heel goed in te zetten als pedagogisch instrument. Bijvoorbeeld om te sturen in groepsdynamische processen en daarmee te werken aan een veilig(er) leer- en leefklimaat in de klas. Met behulp van spel kun je deelnemers gecontroleerd laten ervaren wat er bv. gebeurt als je in een groep op elkaar kunt vertrouwen en niet bang hoeft te zijn om het verkeerde doen. Of juist hoe het voelt als je je anders voelt dan de rest of gewend bent vooral te vechten voor je eigen positie. Ook kun je in spelletjes veilig experimenteren met ander gedrag of andere groepsnormen, het is immers ‘toch niet echt’.

In deze workshop maak ik gebruik van spelletjes uit de theatersport en uit het jongerenwerk. Sommige daarvan zullen we zelf spelen, daarnaast krijg je een paar voorbeelden mee naar huis. Wees tijdens het spelen niet bang om ‘af te gaan’!