Workshop I Gerben Bakker

Octalysis: Motivatie vanuit gamedesign

Onderwerp van de workshop

Octalysis is een raamwerk voor menselijke drijfveren, dat is ontwikkeld vanuit de studie van (heel veel) videogames. Het blijkt een buitengewoon krachtig instrument om lessen en lesmateriaal mee te bekijken!

Workshop richt zich op:

Gamification (alle niveaus)

Wil games in het onderwijs gebruiken want:

 Gamedesigners hebben als grote handicap dat niemand hun game hoeft te spelen. Om die reden is er in de afgelopen decennia binnen het gamedesign ontzettend veel research gedaan en kennis opgebouwd over wat mensen drijft en bindt. Ondertussen is er in het onderwijs relatief weinig veranderd. Ik wil de kennis vanuit het gamedesign toepassen op mijn onderwijs, om zo de motivatie en de betrokkenheid van de studenten te vergroten, waarbij ik mij met name richt op technieken die de intrinsieke motivatie vergroten.

Twee redenen om de workshop te bezoeken zijn:

  1. Tijdens mijn presentatie leg ik uit waarom de invloed van games de komende tien jaar een enorme impact zullen hebben op onze maatschappij.
  2. Bovendien zult u zien dat u, nadat u kennis genomen heeft van het raamwerk van Chou, nooit meer op dezelfde manier naar uw lessen zult kijken.

In de workshop leer je:

Tijdens deze workshop leert u de basics van het "Octalysis framework of motivation" van Yu-Kai Chou. Chou wordt wereldwijd gezien als een goeroe op het gebied van gamification. En met recht: Op basis van jarenlange research naar games, waarin hij bijvoorbeeld succesvolle games vergeleek met geflopte ‘clone’ games, ontwierp Chou op eigenzinnige wijze een raamwerk waarbinnen hij het hele spectrum van de menselijke motivatie in kaart bracht: Octalysis. Zijn raamwerk zal je blik op motivatie, die van jou én van je leerlingen, blijvend veranderen!

 

Workshop II

Gamification ervaren: Differentiatie bij de oefentoets

Onderwerp van de workshop

Deelnemers ervaren aan den lijve wat de impact kan zijn van het toepassen van gamification in het onderwijs. In het tweede deel maakt u zelf een game die u direct kunt gebruiken! Indien mogelijk is het handig als u een oefentoets/oefententamen en een laptop meeneemt.

Workshop richt zich op:

  Geschikt voor ieder onderwijstype.

Wil games in het onderwijs gebruiken want:

  Gamedesigners hebben als grote handicap dat niemand hun game hoeft te spelen. Om die reden is er in de afgelopen decennia binnen het gamedesign ontzettend veel research gedaan en kennis opgebouwd over wat mensen drijft en bindt. Ondertussen is er in het onderwijs relatief weinig veranderd. Ik wil de kennis vanuit het gamedesign toepassen op mijn onderwijs, om zo de motivatie en de betrokkenheid van de studenten te vergroten, waarbij ik mij met name richt op technieken die de intrinsieke motivatie vergroten.

Twee redenen om de workshop te bezoeken zijn:

  1. Het is lastig om gamification als designstrategie vanuit boeken aan te leren. Tijdens deze workshop ervaart u het zelf!
  2. Als klap op de vuurpijl past u het geleerde direct toe door zelf lesmateriaal te maken.

In de workshop leer je:

Hoe kun je gamification inzetten om de leerlingen (onder druk) te laten ontdekken welke delen van de stof zij reeds beheersen en waar zij nog aandacht aan moeten besteden? Het blijkt vaak lastig om leerlingen te motiveren voor een oefentoets of -tentamen. De spelvorm die u tijdens deze workshop ervaart en toepast kan uitkomst bieden!