Workshop Ganzenbord 2.0

Ganzenbord 2.0 - Karel ende Elegast als spel

Bekijk de presentatie >>

Naam

Esther van der Helm

Onderwerp van de workshop

De inzet van een educatief spel bij middeleeuwse literatuur

Workshop richt zich op:

  havo/vwo bovenbouw

Wil games in het onderwijs gebruiken want:

  De inzet van een educatief spel bij het onderdeel literatuurgeschiedenis zorgt voor een actieve leerling. Niet een leerling die de aantekeningen van het bord overneemt, maar een leerling die zelf de verhaallijn van het middeleeuwse werk construeert.

Twee redenen om de workshop te bezoeken zijn:

  1. Herkenbaar?
    Een les literatuurgeschiedenis in havo 4 laat allesbehalve een actieve houding van de leerling zien. De docent slooft zich uit met allerlei theoretische achtergronden, probeert een context te schetsen, leest middeleeuwse tekstfragmenten voor en is aan het einde van de les schor van het vele praten. Wat de leerling doet? Hij zit onderuitgezakt, heeft moeite de pen ter hand te nemen om de zojuist gegeven aantekeningen over te nemen en zucht en steunt gedurende het hele lesuur.
  2. Ben jij benieuwd op welke manier je leerlingen, door middel van een educatief spel, actiever bij de lesstof kunt betrekken, kom dan naar Ganzenbord 2.0 - Karel ende Elegast als spel.

In de workshop leer je:

Deelnemers spelen zelf het spel. Ze kunnen op deze manier ervaren of zij zelf een dergelijk spel in willen zetten in hun lespraktijk. Daarnaast zal het ontwerpproces besproken worden. Er is ruimte voor het stellen van vragen.