Martijn C. Koops, expert gamedidactiek

"als je wilt uitleggen wat een vrije val is,

kun je iemand het beste uit een vliegtuig duwen."

Serious Gaming, Applied Gaming, Game Based Learning, Gamedidactiek,… Steeds vaker duiken dergelijk begrippen op. Wilt u de kennis hierover bij uw medewerkers vergroten, dan helpen wij graag door een lezing of gastcollege te verzorgen. De essentie van de lezingen is steeds:

Als een boodschap niet goed overkomt, kan een game het antwoord zijn, want ..

Afhankelijk van de boodschap kan er ruwweg gekozen worden uit vier soorten spellen:

  • Oefenspellen om een vaardigheid te trainen,
  • Kennisspellen om het saaie verwerven van droge stof aantrekkelijk te maken
  • Begripsspellen om een gevoel toe te voegen aan cognitieve concepten
  • En verkennende spellen om van je eigen authentieke gedrag te kunnen leren.

Deze vier passeren de revue. Steeds vergezeld van aansprekende voorbeelden. Waar mogelijk putten we uit de beroepspraktijk van het publiek. In een kennismakingsgesprek van een uur bespreken we een aantal dagen van tevoren uw wensen zodat we de presentatie zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij uw  heidag, conferentie, seminar, of congres.

De lezingen hebben een interactief karakter, het publiek wordt uitgedaagd af en toe een klein spelletje mee te spelen. Ook is de kans aanwezig dat er af en toe gelachen wordt. Martijn, de spreker, staat bekend om zijn onderkoelde humor.

Over de spreker  >>